تاریخچه شرکت

شرکت پارس دانش سپاهان اصفهان (سهامی خاص) فعالیت خو را بطور رسمی از سال 1373 آغاز نموده و تحت شماره 10870 در اداره ثبت شرکتهای استان اصفهان رسیده است. طراحی و اجرای پروژه های صنعت برق و مکانیک از فعالیتهای اصلی این شرکت میباشد و تاکنون پروژه های زیادی را در این دو بخش اجرا و به پایان رسانده است.