تصاویر

دستگاه تی بی ام باز سازی دستگاه تی بی ام تونل چشمه لنگان باز سازی دستگاه تی بی ام تونل چشمه لنگان2برخی پروژه های انجام شده

 

·         ساخت دو دستگاه وينچ معدن
·         راهبری و آموزش دو دستگاه رودهدر AM75
·         ساخت فن و جت فن در ابعاد و سايزهاي مختلف
·         ساخت انواع داكت هوا ( ساده و فنردار )
·         تهیه و ارائه انواع دستگاه مخزن هوای فشرده
·         طراحی و ارائه سیستم تهویه زیرگذر تونل توحید
·         تعمیر نگهداری و بهره برداری سیستم تهویه زیرگذر توحید
·         تعمیر و بازسازی اسکرو و قطعات سگمنت روی اسپیرال دستگاه TBM هرنکنشت شیلدmm 4650
 
 
فن و جت فن های تولیدی این شرکت در تونل ها، مترو، معادن و سیستم های تهویه محلی مورد استفاده می باشد و تاکنون تعداد زیادی طبق سفارشات شرکت ها در انواع مختلف تولید و مورد بهره برداری قرار گرفته است.